Förberedelser:

Vagnstyckena (trappans sidor som stegen sitter fast i) målas i önskad kulör, exempelvis vita.

Tänk på att även annat, t.ex. spalje kan behöva målas om delar av trappan målas.

 

Träunderlag:
• Om planstegen består av trä räcker det med att rugga upp ytan så att limmet fäster så bra som möjligt. Vid mycket slitna partier kan Du behöva spackla.

Linoleum eller liknande:
• Om mattan sitter fast räcker det med att rugga upp ytan.Lösa partier tas bort, spacklas eventuellt. (Sättlimmet fyller mindre ojämnheter)

Nålfilts-/textilmatta:

• Om mattan sitter fast kan man limma Stepkit direkt på mattan, ta gärna en bit Stepkit, limma fast den på mattan och testa att den sitter ordentligt fast efter ca ett dygn!

• Ifall mattan skall tas bort: brukar gå bra genom att man använder den platta änden av en kofot. Ofta blir det kvar en kant vid trappnosen (vid öppen trappa även i bakkant av stegen)som sticker upp 2-3 mm. Den fasas ned med sticksåg och/eller stämjärn, eller liknande.

Sist men inte minst:

Om Du inte redan har gjort det: mät upp och beställ Ditt Stepkit-material och eventuell entreprenad!