Hur fungerar det?

 

Bild steg 1 1. Börja med att rengöra den gamla trappen och rugga upp ytan på den, så limmet fäster bättre.
Bild steg 2

2. Lägg Compasen på trappsteget och för ut pekarna till trappstegets alla hörn och lås den genom att skruva åt vingmuttrarna. Kontrollera att pekarna ligger kvar på sina punkter Var noggrann i detta moment

Bild steg 3

3. Lyft därefter Compassen till den nya trappytan och markera respektive hörn på den. Dra linjer mellan punkterna.

Bild steg 4

4. Pekaren ska ligga i linje med trappnosens baksida

Bild steg 5 5. Såga sedan ut stegytan och trappnosen. Om Du är osäker - såga utanför linjerna och putsa in det sista för att få optimal passform på trappsteget i trappan. Prova passformen.
Bild steg 6

6. Bestryk befintligt trappsteg med sättlim, särskilt noga utmed kanterna Bestryk baksidan på trappnosen med sättlim. Tryck fast stegytan.

Bild steg 7

7. För öppen trapp: Kapa bakkantslisten till rätt bredd och sätt fast med sättlim.
Sluten trapp: Kapa sättsteget till rätt höjd och bredd. Använd sättlim, och tryck fast.

Bild steg 8

8. Nu är Du klar med läggningsarbetet. Täta mot vagnstycket med fogmassa ( latex) så att inte smuts och vatten kan tränga in under och skapa problem. Om Du vill fortsätta med enbart oljebehandling i trappan så är den klar att användas (se beskrivning för respektive olja). Om Du däremot önskar en tåligare yta kan Du välja mellan att hårdvaxa ytan eller lägga två lager topplack.

Så här fin blir Din nya trappa!